”Siden - från ägg till kläder”

 

 Utställningen som riktar sig till vuxna och till barn

 Det handlar om biologiska, kulturhistoriska och teknologiska frågor kring sidenproduktion både i Sverige och i världen

silk6

 

Där förevisas olika sorter av siden i var sin kedja: ägg – kokong - levande silkesfjärilar (respektive arter) och slutligen tygen

 

silk

 

 Riktiga kokonger, tråd, tygen, och levande fjärilar ger en fin upplevelse och väcker intresse både för naturvetenskap och för historia

 

 

 


 
Butterflyservice
För skolor
Mobila utställningar