Etik och Lagar

 

r1

Etik

 De fjärilar som vi levererar är aldrig fångade utan odlade. 

 Fjärilarna hanteras med omtänksamhet och omsorg.

 Vi ser till att fjärilarna trivs i den miljö som vi skapar i samband med uthyrning och utställningar av fjärilar.

 

 Verksamheten kommer aldrig att skada den ekologiska balansen - arterna som vi jobbar med kan inte spridas i naturen eftersom larverna inte klarar sig att övervintra i vårt klimat

 

  Det har vi höga krav på oss vad gäller korrekthet, service, ordning och reda                        

92613_2

Lagar

 I vårt arbete kontaktar vi ofta Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och  Djurskyddsmyndigheten

 

Vår verksamhet regleras bl.a. av Artskyddsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd

 

 Utöver dessa gäller ett stort antal bestämmelser i lagar och förordningar för verksamheten, till exempel i Miljöbalkens bestämmelser till skydd för vilda djur och växter, EU rådets direktiv om ”..hållande av vilda djur…” och EU CITES förordning .

 

 Vi jobbar aldrig med fjärilar som omfattas av CITES eller med de arter som i bilagan till Artskyddsförordningen har markerats med N eller n.

 

 Krav i regler och tillstånd är utgångspunkten då vi upprättar interna rutiner

dsc00167

 


 
Butterflyservice
För skolor
Mobila utställningar