Affärsidé

 

 Butterflyservices affärsidé är att skapa naturkänsla och miljömedvetenhet genom att förmedla upplevelser av levande, fritt flygande fjärilar och andra tropiska djur.    

          Vi odlar tropiska insekter, demonstrerar dessa i skolor och arrangerar utställningar.

 På utställningarna håller vi inte djuren bakom glas, utan i så hög mån som möjligt kan de röra sig fritt i våra öppna montrar.

 Åskådarna kan därför studera dem på nära håll och upptäcka den fascinerande insektsvärlden.

 

 

 

 
Butterflyservice
För skolor
Mobila utställningar